Προϊόντα

FEG Lubricants

Εξωτερικής Χρήσης

PREMIUM No 10/20/40

Υψηλής ποιότητας πρωτογενή μονότυπα λιπαντικά. Προστατεύουν από τη διάβρωση και την οξείδωση. Είναι κατάλληλα για λίπανση μηχανημάτων χαμηλών αποδόσεων και απλών υδραυλικών συστημάτων.