Προϊόντα

OPTIMUS LUBRICANTS

Αντιψυκτικά

ΑNTIFREEZE 100%

100% αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό για κλειστά κυκλώματα
ψύξης. Τεχνολογία ανόργανης οξύτητας. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος
ψύξης, σύμφωνα με την προδιαγραφή BS 6580. Προσφέρει αντιψυκτική
προστασία σύμφωνα με τον πίνακα.

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306

ΑNTIFREEZE -36oC

Προδιαλυμένο (έτοιμο προς χρήση) αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό
υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης. Τεχνολογία ανόργανης οξύτητας. Από
συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης, σύμφωνα με την προδιαγραφή
BS 6580. Εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία μέχρι -36o
C. Περιέχει 50% κ.β.
αντιψυκτικό υγρό

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306

FLU -25oC

Προδιαλυμένο (έτοιμο προς χρήση) αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης. Εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία μέχρι -25ο C. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνα με την προδιαγραφήBS 6580, παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία, βελτιώνει την απαγωγή της θερμότητας από τον κινητήρα και ανεβάζει το σημείο βρασμού του υγρού. Περιέχει 44% κ.β. αντιψυκτικό υγρό.

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306

FLU -15oC

Προδιαλυμένο (έτοιμο προς χρήση) αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης. Εξασφαλίζει αντιψυκτική προστασία μέχρι -15ο C. Από συμπυκνωμένο υγρό κυκλώματος ψύξης ΜΕΚ σύμφωνα με την προδιαγραφή BS 6580, παρέχει άριστη αντισκωριακή προστασία, βελτιώνει την απαγωγή της θερμότητας από τον κινητήρα και ανεβάζει το σημείο βρασμού του υγρού. Περιέχει 33% κ.β. αντιψυκτικό υγρό.

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306

ANTIFREEZE G12+ LONG LIFE -37οC

Προδιαλυμένο (έτοιμο προς χρήση) αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό, απαλλαγμένο από πυριτικές ενώσεις. Τεχνολογία οργανικής οξύτητας. (Σημείο πήξης -37ο C, Σημείο βρασμού >115ο C)

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306

ANTIFREEZE G12+ LONG LIFE 100%

Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. Ο υψηλός δείκτης ιξώδους εξασφαλίζει σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία αυξάνοντας το χρόνο ζωής των εξαρτημάτων. Ελαχιστοποιεί τις τριβές και μεγιστοποιεί την απόδοση του μετατροπέα. Είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης κάθε τύπου σε επιβατικά οχήματα, φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα κλπ.

Προδιαγραφές:

BS 6580, AFNOR R15-601, SAE J-1034, ASTM D3306, MAN 324 Type SNF, MB-Approval 325.3, MTU MTL 5048, PORSCHE from MY 1996 to MY 2010, VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F, DAF MAT 74002