Προϊόντα

OPTIMUS LUBRICANTS

Βαλβολίνες

SPARK FULL SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5

100% συνθετική πολύτυπη βαλβολίνη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά αυτοκινήτων και φορτηγών. Προσφέρει ισχυρή προστασία και λίπανση σε συνθήκες υψηλών φορτίων και στροφών, διατήρηση ρευστότητας σε χαµηλές/ υψηλές θερµοκρασίες, εύκολη και αθόρυβη αλλαγή των ταχυτήτων, οικονοµία καυσίµου, και µεγάλα διαστήµατα αλλαγής.

Προδιαγραφές:

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB-Approval 235.0, Voith 3.325-339, VOLVO 97310, VOLVO 97316, ZF TE-ML 05A/7A/12Ε/16Β/16C/16D/17B/19B/21A, MIL-L-2105D

SPARK SEMI SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5

Βαλβολίνη συνθετικής τεχνολογίας και πολύ υψηλής απόδοσης συστηµάτων
µετάδοσης κίνησης και διαφορικών. Κατάλληλη για ιπποειδή κιβώτια, άξονες
κίνησης και τελικούς άξονες σε ευρείες θερµοκρασίες λειτουργίας. Κατάλληλη
για τη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων φορτηγών οχηµάτων και επιβατικών.

Προδιαγραφές:

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 TYPE M-2, ZF TE-ML 05Α,7A,12E,16B,C
and D,17B,19B

SPARK SEMI SYNTHETIC SAE 75W-80 GL-5

Βαλβολίνη συνθετικής τεχνολογίας και πολύ υψηλής απόδοσης συστηµάτων µετάδοσης κίνησης και διαφορικών. Κατάλληλη για ιπποειδή κιβώτια, άξονες κίνησης και τελικούς άξονες σε ευρείες θερµοκρασίες λειτουργίας. Κατάλληλη για τη λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων φορτηγών οχηµάτων και επιβατικών.

Προδιαγραφές:

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB-Approval 235.0, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97316, ZF TE-ML 05A,7A,12Ε,16Β,C and D,17B,19B

SPARK SAE 80W-90 /SAE 80W/ SAE 90 /SAE 140 GL-4

Ενισχυµένη βαλβολίνη με πρόσθετα, κατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά. Προσφέρει εξαιρετική λίπανση και προστασία από την διάβρωση, σε ευρεία κλίµακα θερµοκρασιών.

Προδιαγραφές:

API GL-4

SPARK SAE 90 LS GL-5

Ημισυνθετική ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη κατάλληλη για όλα τα οχήµατα
εφοδιασµένα µε ΜΠΛΟΚΕ διαφορικά. Προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα για
οµαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού.

Προδιαγραφές:

API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB-Approval 235.0, ZF TE-ML 7A, 12E, 16B, C και D, 17B, 19B, Voith 3.325-339, Volvo 97310, Volvo 97315

SPARK SAE 80W-90/85W-140 GL-5

Πολύτυπη βαλβολίνη µε ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP). Σχεδιασµένη για υποειδή διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων. Ισχυρή λιπαντική προστασία ακόµη και στην περίπτωση κρουστικών φορτίων. Κατάλληλη και για την λίπανση γραναζοκιβωτίων µε υποειδή, κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια καθώς και συγχρονισµένων κιβωτίων ταχυτήτων όταν απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής GL-5 σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα.

Προδιαγραφές:

API GL-5, MAN 342 Type M-2, ZF TE-ML 05A,7A,12E,16B,C and D,17B,19B, MIL-L-2105D

SPARK SAE 90, 140, 250 GL-1

Μονότυπη βαλβολίνη µε υψηλό δείκτη ιξώδους. Κατάλληλη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά που λειτουργούν κάτω από συνθήκες ελαφρού φορτίου και χαµηλής ταχύτητας.

Προδιαγραφές:

API GL-1