Προϊόντα

OPTIMUS LUBRICANTS

Δίχρονων Κινητήρων

MOTORCYCLE SYNTHETIC 2T

Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό δίχρονων κινητήρων. Εξασφαλίζει την λίπανση και την προστασία κατά των φθορών. Επιπλέων συντελεί στη μείωση των εκπομπών καπνού και τη προστασία κατά της προανάφλεξης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κυβισμού αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες με σύστημα injection ή premix. Είναι κατάλληλο για χρήση αμόλυβδης βενζίνης ή μη. Η αναλογία ανάμιξης καύσιμου λιπαντικού καθορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής, η συνήθης αναλογία είναι 2%.

Προδιαγραφές:

API TC, JASO FD/FC, ISO -L-EGD/EGC, TISI, PIAGGIO HEXAGON

MOTOR 2T SYNTHETIC για αλυσοπρίονα

Συνθετικής τεχνολογίας άκαπνο λιπαντικό δίχρονων κινητήρων. Προσφέρει υψηλό επίπεδο λίπανσης και ελαχιστοποίηση των φθορών και προαναφλέξεων. Καίγεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα διατηρώντας το σύστημα εξαγωγής καθαρό. Ιδανικό για τα αλυσοπρίονα. Η αναλογία ανάμιξης καύσιμου λιπαντικού καθορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής, η συνήθης αναλογία είναι 2%.

Προδιαγραφές:

API TC, JASO FD, ISO-L-EGC, PIAGGIO EXAGON, STIHL, HUSQVARNA HVA 346 & 372

MARINE SYNTHETIC TCW3

Συνθετικής τεχνολογίας άκαπνο λιπαντικό δίχρονων εξωλέµβιων κινητήρων. Καλύπτει την προδιαγραφή TC-W3 και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών Jonshon, Tohatsu, Yamaha, Mariner, Mercury, Evinrude. Κατάλληλο για εξωλέµβιες µηχανές injection, τζετ σκι και για υδρόψυκτους κινητήρες. Η αναλογία ανάμιξης καύσιμου λιπαντικού καθορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής, η συνήθης αναλογία είναι 2%.

Προδιαγραφές:

NMMA TCW-3

MIX 2T

Ορυκτέλαιο για αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες µοτοσυκλετών. Εµποδίζει το σχηµατισµό επικαθίσεων στο έμβολο εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία. Η αναλογία ανάμιξης καύσιμου λιπαντικού καθορίζεται από τον κατασκευαστή της μηχανής, η συνήθης αναλογία είναι 2%.

Προδιαγραφές:

API TC, JASO FC